Nya akterpålar i Säveån

Nya akterpålar i Säveån

Nya akterpålar i Säveån

Sedan ungefär en vecka tillbaka pågår utbyte av akterpålar längs Säveån i Alingsås. Hittills har man klarat av hela sidan som vetter mot Mjörn fram till ångbåtsbryggan. Nu håller man på vid Sävevägen och arbetar sig västerut mot ångbåtsbryggan. Tidpunkten för projektet verkar väl vald då båtplatserna är tomma och avsaknaden av is i Säveån underlättar arbetet. Grävmaskinen på pråmen utför arbetet både smidigt och elegant. Först dras dom gamla pålarna upp med hjälp av gripklon och därefter är det dags för de nya. En medhjälpare ser till att avståndet mellan akterpålarna blir det rätta och att dom står lodrätt. De nya pålarna är ungefär tio meter långa och dom trycks enkelt ner i Säveåns lera av grävmaskinen. En båt servar med nya pålar att trycka ner i Säveån. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/5,0