Övergiven källardörr

Övergiven källardörr

Övergiven källardörr

Dörren ner till källaren har klarat sig från branden 2020 när någon med mindre välmöblerad huvudknopp ansåg det vara en god idé att tända eld på byggnaden. Pappersbruket i Vargön startades 1872 och las ner 2008 av dåvarande ägaren Holmens AB. Fabriksbyggnaden revs endast nödtorftigt kort därefter men den vackra kontorsbyggnaden lämnade orörd till eftervärlden. Tyvärr hade Vänersborgs kommun inte bättre förstånd än att den fick förfalla tills någon tände eld på byggnaden. Nu står den en gång så pampiga byggnaden utan tak och förfaller. Den lika vackra portalen intill är hittills oförstörd och förhoppningsvis kan den gå ett bättre öde till mötes än kontorsbyggnaden om Vänerborgs kommun har tillräckligt vett att ta tag i detta innan det är för sent. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,6