Övergiven stoppbock

Övergiven stoppbock

Övergiven stoppbock

Intill järnvägsspåret som går över Tyska bron ligger på västra sidan av Trollhätte kanal ett annat sedan länge oanvänt järnvägsspår. Rälsen är rostig och istället för tåg har människofötter trampat den övergivna banvallen. Risken att det skall komma ett tåg är helt obefintlig och sedan många år tillbaka är den enda trafik som här förekommer från tvåbenta individer och kanske en och annan fyrbent kamrat. Spåret slutar vid en stoppbock bara några meter från Tyska bron. Stoppbocken syns inte utan döljs effektivt av den lilla träddungen men har man hittat spåret en bit bort ser man att det försvinner in i träddungen. Träden växer på ett sådant sätt att man förstår att det är länge sedan det gick att köra tåg på den här rälsen. Tidens tand börjar tära på trästycket i överliggaren. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/50 s och f/2,8