Kurser

Keepers tassavtryck

Keepers tassavtryck

Jag håller apporteringskurser för retreiver anpassade efter dina behov. Under nästan tjugo år har jag tränat hund, inte helt utan framgång och hållit kurser i flera länder. Jag har tävlat i de flesta discipliner med framför allt med min fantastiska goldenhane Keeper, vilket givit enorma erfarenheter när det gäller hundträning och det är en hund som gjort ett djupt intryck, på mer än ett sätt.