Rubyn i Trollhättan

Rubyn i Trollhättan

Rubyn i Trollhättan

Det nästan 80 meter långa lastfartyget Rubyn har precis lyfts upp 32 meter i de fyra slussarna i Trollhättan och fortsätter nu längs Trollhätte kanal i centrala Trollhättan för vidare färd över Vänern. Höstsolen närmar sig horisonten och bäddar in husen längs kanalen i ett varmt ljus. Dom som bor på Österlånggatan har första parkett och kan nästan se in i styrhytten på förbipasserande fartyg. Det är fantastiskt att farleden kan gå så centralt och bara några meter från flanörer på promenadstråken längs kanalen. Nuvarande slussled stod klar 1916 och börjar närma sig sitt slut. Idag är planeringen igång för fullt för en ny slussled med planerad start 2025/26 med större slussar för att möta behovet av den ökande mängden gods från Västerhavet till hamnarna runt Vänern. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/3,5