Ryggåsstuga i Saleby

Ryggåsstuga i Saleby

Ryggåsstuga i Saleby

Den lilla ryggåsstugan hos Saleby Hembygdsförening har en historia som kan följas nästan 200 år tillbaka i tiden. Den har stått på olika platser inom socknen, bland annat vid Saleby korsväg. Under åren 1825-1830 fungerade den som skola när en soldathustru undervisade både barn och vuxna. Soldathustrun hade lärt sig läsa, skriv och räkna av sin make och nu använde hon sina kunskaper för att lära andra. Detta skedde innan den lagstadgade undervisningen infördes 1842. Innan stugan hamnade i hembygdsgården fungerade den som backstuga vid Allmänningen. År 1924 blev Saleby Hembygdsförening ägare till stugan och flyttades då till sin nuvarande plats. Flytten av stugan gjordes av 37 män som bar hela stugan i ett stycke till sin nya plats. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/5,6