San Remo lämnar Vänersborg

San Remo lämnar Vänersborg

San Remo lämnar Vänersborg

Lastfartyget San Remo från Kingston kan äntligen lämna Vänersborg en gråmulen novemberdag för att fortsätta sin färd mot Hällekis. Fartyget har av okänd orsak legat förtöjd vid väntbryggan alldeles söder om Tyska bron i Vänersborg i 6,5 timmar. Maskinen på fartyget var avstängd under en tid när hon låg vid väntbryggan. Fartyget är en riktig veteran och har hunnit avverka hundratusentals sjömil. Hon är byggt 1965 och är 72 meter lång och 11,31 meter bred. I Hällekis vid foten av Kinnekulle fanns tidigare en cementfabrik men den las ner 1979. Idag är dom största tillverkningsindustrierna i Hällekis Paroc, som tillverkar isoleringsmaterial i stenull och Svenska foder, som tillverkar djurfoder, samt Kernfast. I Hällekis hamn, som egentligen heter Hönsäters hamn, lossas och lastas foder och sten. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/5,0