Säveån i varmt kvällsljus

Säveån i varmt kvällsljus

Säveån i varmt kvällsljus

Det varma ljuset från den nedgående solen en vinterdag skapar ett mycket tilltalande ljus över Säveån och betongbrun över ån. En vinteraktiv sjöfarare som närmar sig småbåtshamnen vid Säveåns utlopp i Mjörn strax före solens nedgång skulle kunna mötas av denna synen. En segelbåt på hitsidan om betongbron övervintrar i Sävåens kalla vatten och på andra sidan bron övervintrar två andra båtar. Antingen är dom väldigt sena med att komma upp ur vattnet eller så ligger dom väldigt bra till inför kommande båtsäsong. Det beror på om man tycker glaset är halvtomt eller halvfullt. Bryggorna från segelsällskapet vid Alfhem har fått en trygg viloplats en bit in i Säveån där dom är väl skyddade från vinterstormar. Angöringspålarna gör ett mycket städat intryck till skillnad från tidigare. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,6