Scandica vid Olidebron

Scandica vid Olidebron

Scandica vid Olidebron

Sjöfartsverkets underhållsfartyg Scandica passerar Olidebron i Trollhättan sent på eftermiddagen en bister vinterdag. Fartyget ägs av Sjöfartsverket och seglar under den för kanaltrafiken förhållandevis ovanliga Svenska flaggan. Det blå fartyget sjösattes 1983 och är 56,76 meter långt och 12,04 meter brett. Scandica används för farledsarbete, till exempel utprickning. Fartyget används även som isbrytare och är därför försedd med ett luftbubblingssystem för att underlätta isbrytningen. Scandica har förutom en vanlig propeller i aktern också tunnelpropeller både i fören och aktern. Ombord på fartyget ligger ett par nya bojar som skall placeras ut i farleden. Första etappmål för Scandica är Vänersborgs hamn och därefter kommer fartyget utföra sitt uppdrag med att sätta ut de nya bojarna i Vänern. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/7,1