Segelbåtar i Karls grav

Segelbåtar i Karls grav

Segelbåtar i Karls grav

Tre tyska segelbåtar har precis slussat klart i Brinkebergskulles sluss och fortsätter nu resan söderut i den grävda kanalen Karls grav. Karls grav förbinder vänerviken Vassbotten i Vänersborg med Göta älv. Både Karls grav och Göta älv ingår i Trollhätte kanal, som innehåller sex slussar. Trollhätte kanal går från Vänern till Kattegatt och farleden är 82 kilometer lång varav 10 kilometer är grävd och sprängd kanal. Slussen i Brinkebergskulle är den nordligaste slussen, därefter kommer fyra slussar i Trollhättan och längs söderut ligger Ströms sluss i Lilla Edet. Dagens slussar i Trollhätte kanal är från 1916 och inom bara några år har dom nått sin tekniska livslängd. Nya och större slussar är under planering men den exakta placeringen av de nya slusslederna är ännu inte helt klar. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon  1DX Mk II ISO 200 med 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/9,0