Skagern vid Dalbobron

Skagern vid Dalbobron

Skagern vid Dalbobron

Lastfartyget Skagern har precis passerat Dalbobron i Vänersborg och är nu på väg norrut mot Kristinehamn. Dalbobron står fortfarande i öppet läge men kommer snart att sänkas ner så dom väntande fordonen på bron kan passera över Trafikkanalen. Skagern har strax innan slussat i Brinkebergskulle och därefter fortsatt genom Carls grav för att sedan ta sig över Vassbotten innan hon är framme vid Tyska bron och Dalbobron i Vänersborg. Skagern ligger högt i vattnet och har vid tillfället bara ett djupgående på ungefär 3,6 meter vilket indikerar att hon går utan last upp till Kristinehamn. En del fartyg går i linjetrafik och trafikerar därför vissa hamnar enligt ett förutbestämt schema, vilket ibland innebär att dom kan gå utan last i någon riktning. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/4,0