Skorsten på fartyg vid Drömmarns kaj

140212

Skorsten på fartyg vid Drömmarns kaj

En promenad längs Gullbergskajens 800 meter långa kaj är alltid en upplevelse oavsett årstid. Under vintern är det av förklarliga skäl något mindre aktivitet men det finns alltid några entusiaster på plats som ömt vårdar sina fartyg. Gullbergskajen är en av Göteborgs äldsta kajer och blev på 1960-talet för många fartyg en sista förtöjningsplats innan skutorna gick till upphuggning och den kallades skämtsamt ett tag för ”De döda skeppens kaj”. På den tiden låg här mängder av fartyg där skötsel och underhåll var obefintligt. 1970 bildades Fartygsföreningen Gullbergskajen, som en motreaktion mot Göteborgs hamnstyrelse som ville höja kajhyrorna på ett oskäligt sätt. Föreningen tog på sig ansvaret att sanera bland alla fallfärdig flytetyg och flera fartyg både sänktes och sprängdes bort från kajen. Idag har medlemmarna lite olika målsättningar och en del planerar att åka till Västindien medans andra värnar om att bevara en gammal fartygstyp eller är barnsligt förtjusta i bogserbåtar. Här finns fler bilder från Drömmarnas kaj.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/640 s och f/5,0