Skuggor och solkatter på Mina

Skuggor och solkatter på Mina

Skuggor och solkatter på Mina

Solen skapar skuggor och solkatter på fören hos vänergaleasen Mina i Lidköpings hamn. Mina byggdes 1876 på stranden av Vänern vid Fågelö gård på Torsö. Galeasen fick sitt namn efter frun till godsets ägare Albert Paul, som hette Wilhelmina men fartyget fick det kortare namnet Mina. Mina har sedan 1994 Lidköping som sin hemmahamn och hon ägs sedan 1997 av föreningen Minas vänner. En galeas är en segelskuta med en viss typ av rigg och segel. Mina är ett av de äldsta seglande fartygen i Europa och hon är också Sveriges enda bevarade fartyg som inte byggts på ett skeppsvarv. 1914 kompletterades Mina med en maskin men efter ett maskinhaveri 1959 blev fartyget upplagt på land några år. Mina har också använts som lustfartyg i Göteborg. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/10