Små gröna blad

Små gröna blad

Små gröna blad

Träden i den gamla beteshagen är rikligt dekorerade med grå lavar och nu börjar årets löv försiktig spira. Än så länge dominerar den grå färgen på trädgrenarna men undan för undan kommer ett allt större inslag av grönt att göra sig gällande. Bladen är fortfarande väldigt små och den makalösa ljusgröna färgen är ett tecken på att dom är i ett tidigt skede i sin utveckling. Den generösa mängden av lavar på trädens grenar är inte ovanlig i äldre hagar och det är också ett tecken på god luftkvalitet. Lavar är känsliga för luftföroreningar och trivs inte alls där luften är förorenad. Beteshagen har också en ansenlig mängd stora stenar kvar i marken men man kan se att ett betydande arbete lagts ner på att ta bryta sten ur marken på de omfattande stenmurarna runt hagen. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/160 s och f/8,0