Snöig Resenär i Nolhaga

Snöig Resenär i Nolhaga

Snöig Resenär i Nolhaga

Jaakko Pernos konstverk Resenären i Nolhaga park har fått ytterligare en dimension när några centimeter snö adderats till skapelsen. Resenären sattes ihop i Alingsås 2016 och Jaakko Pernos kom med allt material i en skåpbil. Konstverket ingår i ett antal konstverk av typen Land Art i Nolhaga park och Gräfsnäs slottspark. Land Art är en konstform som hämtar inspiration i landskapet och använder material från naturen. Inom Land Art uppförs konstverken på plats och dess karaktär både formas och anpassas efter naturen. I huvudsak används material man finner på platsen, till exempel jord, stenar, sand, grenar, stockar, blommor och blad. Konstverket bryts successivt ner och antar med tiden olika former i takt med att naturmaterialet bryts ner. Här finns fler bilder på kulturarrangemang.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,0