Snöklädd grind

Snöklädd grind

Snöklädd grind

Grinden in till en av koloniträdgårdarna i Nolhaga är vackert beklädd med nyfallen snö. Aktiviteten i Nolhaga koloniträdgårdar är så här års ganska låg och ägarna till koloniträdgårdarna inväntar förväntansfullt våren. Under de varmare årstiden är aktiviteten desto större och vintern erbjuder välförtjänt vila för flitiga kolonister. Koloniområdet i Nolhaga har funnits sedan 1944 och tillkom delvis som ett led i folkhushållningen i skuggan av andra världskriget. Inledningsvis arrenderade kolonisterna själva sin lott men Nolhaga koloniförening övertog så småningom arrendet. Området ägs idag av Alingsås kommun och föreningen arrenderar området. Innehavarna av en kolonilott är alla medlemmar i föreningen och måste bo i Alingsås kommun.  Idag finns 169 kolonilotter i Nolhaga. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/7,1