Soldis över Göta älv

Soldis över Göta älv

Soldis över Göta älv

Solen gömmer sig bakom några lätta slöjmoln på en vacker himmel en bister vinterdag och skapar soldis över Göta älv vid Vargön. Älvens lätt krusiga vatten glittrar från solstrålarna som träffar vattenytan. Den här delen av Göta älv används i princip bara av en och annan fritidsfiskare. En del fiskar från kajen och andra från småbåtar en bit ut i älven. Vill man fånga öring är chanserna betydligt bättre om man fiskar en bit ut i älven. Under pappersbrukets tid i Vargön användes Göta älv för att transportera massaved till bruket och i början av brukets tid gick ångbåtar med sin last till pappersbruket. Det finns fortfarande kvar sjömärken i älven, som märker ut farleden till pappersbruket men idag fyller dom ingen funktion. Till vänster i bilden syns den södra delen av Hunneberg. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/1600 s och f/8,0