Someone och gul plåtknut

Someone och gul plåtknut

Someone och gul plåtknut

Den gula plåtknuten syns genom skulpturen Someone and Someone av den irländska skulptören Eva Rothschild. Den gula plåtknuten är ett av de för våren nya skulpturerna på Restad Gård i Vänersborg. De nya skulpturerna har ännu inte fått sina namn offentliggjorda och förmodligen kommer detta att ske i samband med en invigning av de nya skulpturerna. Förutom Skulpturparken finns också en Aktivitetspark på Restad Gård och på bilden syns några av målen i den 4-stjärninga discgolfbanan. Bilden visar också en del av Holzhausens park, som ursprungligen omfattade hela området mellan sjukhusbyggnaderna från början av 1900-talet och Göta älv. På den här tiden ansåg man att en vacker miljö skulle inverka positivt på patienternas tillfrisknande. Här finns fler bilder på kulturarrangemang.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/9,0