Sparborg i Brinkebergskulles sluss

Sparborg i Brinkebergskulles sluss

Sparborg i Brinkebergskulles sluss

Det 82,5 meter långa lastfartyget Sparborg styrs med säker hand in i Brinkebergskulles sluss av tjänstgörande lots och Brinekbergskulle visar upp sig i sin allra vackraste vårskrud. Det krävs lots för hela resan genom Trollhätte kanal för större fartyg, från Göteborg och till sluthamnen i Vänern och det sker lotsbyten några gånger under resan. Fartyget är 12,52 meter brett och det syns att det finns lite luft mellan fartyget och slussväggen. Dagens slussar klarar fartyg som är 89 meter långa och 13,4 meter breda men nya och större slussar är under planering. Slussvakten i Brinkebergskulle har precis tagit emot en tross från Sparborg och är på väg att fästa trossen vid kajen. I fören på fartyget jobbar en av besättningsmännen med underhållsarbete. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/7,1