Stenvalvsbron och pumphuset

Stenvalvsbron och pumphuset

Stenvalvsbron och pumphuset

Ljusinstallationen Happiness vid Lights in Alingsås 2017 består av det upplysta gamla pumphuset, belysta träd längs Lillån bort till gångbron och ljusslingor över ån. Går man ljusgirlanger kommer man norrifrån och går över gångbron, går sedan längs Lillån och förbi pumphuset. Vill man få en överblick över hela installationen samtidigt är det lite svårt men man kan betrakta den från den gamla stenvalvsbron vid Västra Ringgatan men då ser man inte alla belysta träden. Den gamla stenvalvsbron ingår inte i själva installationen men blir ändå vackert upplyst av den intilliggande gatubelysningen, som ger tillräckligt med ljus för att lyfta fram den under den långa exponeringen. Flervåningshuset till vänster blir vackert belyst av installationen. Här finns bilder från Lights in Alingsås 2017.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 15 s och f/6,3