Ströms slotts huvudbyggnad

Ströms slotts huvudbyggnad

Ströms slotts huvudbyggnad

Huvudbyggnaden vid Ströms slott ligger vackert på en höjd och flankeras av två sidobyggnader. Ströms slott ligger i Lilla Edets kommun och slottet har fått ge namn år slussen i Lilla Edet, som kallas Ströms sluss. Slottet har en både lång och tämligen brokig historia och omnämns först gången redan 1320 och då som en gåva till St Stefans hospital i Tønsberg. I slutet av 1600-talet uppfördes den nya herrgårdsbyggnaden på den bergskulle där den nuvarande byggnaden är uppförd. Den nuvarande byggnaden stod klar 1852 efter att den äldre antingen rivits eller brunnit ner 1851. 2005 såldes byggnaden på exekutive auktion och två år senare 2007 såldes slottet till nuvarande ägare. Det nedgångna slottet har rustats upp och används idag bl.a. som förskola. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/13