Träd i dimma

Träd i dimma

Träd i dimma

Det är fascinerande att se hur vädret kan förändras och samtidigt hur Playa Mjörn kan anta olika utseende beroende på vädret. Ena dagen dränks hela stranden i en fuktig vit dimma och nästa dag skiner solen från en nästan klarblå himmel. Under sommaren skänker träden med sina frodiga lövverk en uppskattad skugga till behövande solbadare på stranden. Så här års är behovet av skugga minimalt och skuggan blir heller inte så omfattande. Under vintern blir dom kala träden nästan till skulpturer och beroendet på vädret blir bakgrunden olika. Dimman suddar helt ut det som finns längre bort och träden blir mjukt softade av dimman. Det vänstra trädet står några meter längre bort och dimman gör att det trädet blir tonat. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/4,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 5,00 out of 5)

Småbåtshamn i dimma

Småbåtshamn i dimma

Småbåtshamn i dimma

Dimman kom successivt smygande under eftermiddagen och det varma vädret under dagen med påföljande snösmältning kan säkert vara en bidragande orsak. Isen har smält nästan helt i vattnet vid Säveåns utlopp i Mjörn och vattenytan ligger nästan spegelblank. Träpålarna, som används för att förtöja båtarna under sommarhalvåret, sticker upp ur vattnet som mörka siluetter. De alltigenom olika pålarna speglar sig i det lugna vattnet och träpålarna blir diffusare ju längre ut dom står på grund av dimman. Området bortanför det yttersta pålen försvinner helt in i dimman. På andra sidan Säveån ligger bryggorna från Alfhem, som får en tryggare vinterförvaring här i Säveån. Ljuset får en tydlig blå karaktär i samband med att solen går ner. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/3,5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 5,00 out of 5)

Dimma över Säveån

Dimma över Säveån

Dimma över Säveån

Vintern verkar, möjligen tillfälligt, släppt taget lite och låtit plusgraderna flöda under dagen. Snön har till följd av det milda vädret märkbart reducerats och vattenmängden ökat. På eftermiddagen smög sig dimman sakta på och strax före mörkrets inbrott var det både dimmigt och fuktigt i luften. Luftfuktigheten var så stor att man kände vattendroppar mot ansikten när man var ute under den sena eftermiddagen trots att det inte regnade. Mycket av den smälta snön verkade nu finnas i luften i form av fuktig dimma. Säveåns utlopp i Mjörn och båtplatserna hitom betongbron kan urskiljas men det som finns bortanför bron omfamnas nästan helt av dimman. Kvällstimmarna skänker en blåaktigt ton åt bilden och dimman gör att bilden blir nästan sagoaktig. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/3,2
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 5,00 out of 5)