Järnvägsbron i Trollhättan

Järnvägsbron i Trollhättan

Järnvägsbron i Trollhättan

Järnvägsbron i Trollhättan består egentligen av två broar, en lyftbro och en fast bro. Lyftbron består av fyra 40 meter höga betongpelare och är den enda av sitt slag i Sverige. Bron manövreras via kraftiga vajrar, som löper över linhjul i toppen av betongtornen. För att underlätta manövreringen finns flera motvikter. När bron är i sitt översta läge kan fartyg med en höjd upp till 27 meter passera under bron. Bron behöver inte öppnas hela vägen varje gång utan öppningshöjden kan anpassas efter fartyget. Bron står förankrad på ett djup av mellan 6 och 13 meter i älven. Fartyg som skall passera via Göta älv och Trollhätte Kanal måste passera genom farleden under den lyftbara järnvägsbron. Bron är tillverkad i Holland och den invigdes den 9 november 2001. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/14
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Stora Luckan

Stora Luckan

Stora Luckan

Avstängningsluckan Stora Luckan reser sig majestätiskt upp över intagskanalen till Olidens kraftstation i Trollhättan. Vattnet leds från Göta älv via den sprängda kanalen, som delar sig lite längre fram. Stora Luckan används för att stänga av vattnet till intagskanalen t.ex. när det pågår reparationer vid kraftstationen. Luckan rör sig lodrätt när den manövreras och idag sker det automatiskt med elektricitet men förr krävdes det åtta mans arbete under två timmar för att manövrera luckan. Luckan tillverkades 1910 av Falkenbergs Mekaniska Verkstad. Ett stenkast från kanalen går farleden, som leder vidare till slussarna i Trollhättan. Solen är på sitt bästa vårhumör och lyser från en nästan klarblå himmel. Det blåser lite snålt men där vinden inte kommer åt är det riktigt skönt. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/11
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Uppochnervänd kran

Uppochnervänd kran

Uppochnervänd kran

Vid första anblick kanske det ser lite konstigt ut med den uppochnervända kranen men sedan noterar den uppmärksamme att konturen av kranen är lite svajig på sina ställen. Då om inte förr inser man att det är en spegelbild av kranen man ser och däcken längs kajen består inte av dubbla rader utan den nedersta raden med däck är också en spegelbild. Vattnet i Vänersborgs hamn är nästan spegelblankt men det finns tillräcklig med rörelse i vattnet för att avslöja spegelbilden. För dagen finns heller inga båtar i hamnen, som kan bidra till att avslöja verkligheten. Vänersborg hamn är en av hamnarna som ingår i Vänerhamn. Sedan 1974 har åretruntsjöfart i kommersiell form förekommit på Vänern då Trollhätte Kanal utökades samtidigt som slusskapaciteten förbättrades. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/6,3
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)