Ingen dumstrut

Ingen dumstrut

Ingen dumstrut

Hela den orangevita vindstruten står inte rakt ut vilket ger en fingervisning om att det blåser men ändå inte för fullt. Vindstruten är en enkelt meteorologiskt instrument bestående av en tygstrut överst på en stolpe och materialet i struten är oftast något nylonliknande. Struten visar vindriktning och ger en indikation på hur mycket det blåser, ju hårdare vind desto mer står struten rakt ut. Vindstrutens ger bara en ungefärlig uppskattning om vindstyrkan eftersom andra faktorer också påverkar hur mycket struten sträcks ut, regn gör att struten blir tyngre och svårare ett sträcka ut. Den orangevita vindstruten hör hemma på Trollhättan Vänersborgs flygplats, som ligger i anslut till Stallbacka industriområde. SAAB tidigare var en av dom ledande industrierna på detta område. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/1600 s och f/6,3
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)