Vacker tegelbyggnad i Jonsered

Vacker tegelbyggnad i Jonsered

Vacker tegelbyggnad i Jonsered

År 1833 påbörjade skotten William Gibson och hans kompanjon Alexander Keiller arbetena med att bygga det som skulle bli Jonsereds Fabriker. Man byggde segelduksfabrik, spinneri, mekaniska verkstad och gjuteri vid mynningen av den nygrävda kanalen i Jonsered. Det var tack vare tillgången till vattenkraft som industrin lokaliserade hit. Man uppförde också bostäder åt arbetarna och både fabriken och bostäderna kom att präglas av brittisk arkitektur. Byggnaderna murades av röda tegelstenar med inslag av gula tegelstenar. Dom vackra byggnaderna står kvar än idag och numera huserar många mindre företag på området. Stora delar av den populära tv-serien Vår tid är nu har spelats i trakterna runt Jonsered samt i de studios som finns i Jonsered. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Gammalt brandalarm

Gammalt brandalarm

Gammalt brandalarm

Jonsereds fabriker har en månghundraårig historia och historian började på 1830-talet då William Gibson och Alexander Keiller hade en idé om att utnyttja vattenkraften från sjön Apens utlopp för en industri. Byggnaderna byggdes efter engelsk förebild och med lokalproducerat tegel. Genom åren har bl.a. textiler, brandslangar och motorsågar tillverkats här. Idag är dom vackra byggnaderna välbevarade och fungerar som företagscenter för mindre företag. En del detaljer på byggnaderna finns fortfarande kvar sedan den gamla brukstiden, som t.ex. det här gamla brandalarmet. Alarmet är inte i funktion längre och skyddsglaset framför larmknappen är borta. Metallhöljet har påverkats av tidens tand och rosten har fått ett rejält grepp om metallen. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,6
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Mycket gammal skogslind

Mycket gammal skogslind

Mycket gammal skogslind

Framför Jonsereds Herrgård står en riktigt gammal skogslind, Tilia cordata. Den har flera stammar och hålrum, som brukar vara populära att undersöka av besökarna. Många klättrar också upp en bit i den gamla skogslinden och den verkar vara i ytterst god vigör och verkar fortfarande tåla att bli klättrad i. Skogslinden omnämns på en karta från 1791 över säteriet och redan då benämns den som mycket gammal. Lind eller skogslind är ett ädellövträd och kan bli upp till 20 meter högt och mycket gammalt. Trä från lind är ganska mjukt och används till olika sniderier. Trädets blommor är populära bland bin och andra insekter. Blommorna ger rikligt med nektar, som ibland är så riklig att den droppar ut. Det är därför olämpligt att parkerar en bil under en blommande lind därför att den kan bli helt nerkladdad. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/40 s och f/4,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)