Lavatäckt sten i Jättakullens hällkista

Lavatäckt sten i Jättakullens hällkista

Lavatäckt sten i Jättakullens hällkista

Den sydligaste stenen i Jättakullens hällkista är rikligt bevuxen med många olika sorters lavar. Lavarna har haft gott om tid på sig att fastna på stenen då hällkistan anses vara ungefär 4000 år gammal. Tidigare gick E20 bara ett stenkast från hällkistan men trots att lavar ogillar luftföroreningar verkar luftens kvalitet inte påverkat lavarna på ett negativt sätt. Det är nästan omöjligt att upptäcka en enda liten fläck på stenen som inte täckts med lavar och dom har täckt stenen i ett vackert mönster. Jättakullens hällkista är den största i Sverige och byggdes åt och av en välmående bondebefolkning, som levde i trakten för 4000 år sedan. Gravarna visar var befolkningen bosatte sig och hällkistor är gemensamhetsgravar, som användes i flera generationer. Här finns fler bilder på stenar.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Jättakullens hällkista

Jättakullens hällkista

Jättakullens hällkista

Jättakullens hällkista ligger intill gamla E20 bara ett stenkast norr om Södra Härene kyrka. Alla som färdats norrut på gamla E20 vid Södra Härene har med största säkerhet sett hällkistan på sin upphöjda position. Det är den största hällkistan i Sverige och byggd för och av en välmående bondebefolkning för cirka 4000 år sedan. Man hade i generationer placerat stenkammargravarna väl synliga i det allt öppnare odlingslandskapet. Gravarna visar på ett påtagligt sätt var man bosatte sig. Platsen vid Jättakullens hällkista invid Nossan kallades tidigare för Wadbacken och ibland kallas även hällkistan för Wadbackens hällkista. Platsen fick sitt namn för att det här fanns ett vadställe över Nossan men på 1860-talet blev vadet överflödigt då man byggdes en gångbro av stenhällar över Nossan, Härene spång. Här finns fler bilder på stenar.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Järnvägsbro över Nossan

Järnvägsbro över Nossan

Järnvägsbro över Nossan

Stenarna i den gamla vackra järnvägsbron över Nossan framträder extra tydligt i vinterlandskapet. Isen ligger på stora delar av Nossan men där vattnet strömmar som mest är det fortfarande isfritt. Tågen på Västra Stambanan åker än idag över den gamla stenbron i Herrljunga från 1857 på sin färd norrut mot Stockholm eller söderut mot Göteborg. Det första spadtaget på Westra Stambanan togs den 30 april 1856 vid nuvarande Lövekulle utanför Alingsås. Bygget av stambanan var ett enormt företag som sysselsatte flera tusen personer. Hela sträckan mellan Göteborg och Stockholm stod klar på hösten 1862 och invigningståget avgick från Stockholm den 3 november 1862 med kung Karl XV ombord. Sent på kvällen kom man från till Göteborg och efter en triumfatorisk resa. Här finns fler järnvägsbilder .

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/4,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)