Järnvägsbro över Nossan

Järnvägsbro över Nossan

Järnvägsbro över Nossan

Stenarna i den gamla vackra järnvägsbron över Nossan framträder extra tydligt i vinterlandskapet. Isen ligger på stora delar av Nossan men där vattnet strömmar som mest är det fortfarande isfritt. Tågen på Västra Stambanan åker än idag över den gamla stenbron i Herrljunga från 1857 på sin färd norrut mot Stockholm eller söderut mot Göteborg. Det första spadtaget på Westra Stambanan togs den 30 april 1856 vid nuvarande Lövekulle utanför Alingsås. Bygget av stambanan var ett enormt företag som sysselsatte flera tusen personer. Hela sträckan mellan Göteborg och Stockholm stod klar på hösten 1862 och invigningståget avgick från Stockholm den 3 november 1862 med kung Karl XV ombord. Sent på kvällen kom man från till Göteborg och efter en triumfatorisk resa. Här finns fler järnvägsbilder .

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/4,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Vinteridyll vid Nossan

Vinteridyll vid Nossan

Vinteridyll vid Nossan

Vattnet i Nossan har inte hunnit frysa helt till is än och flyter på med god fart strax söder om vägbron i Hudene. Alldeles efter vägbron finns ett meterhögt vattenfall och vattnet i Nossan får lite extra fart när det kastar sig ner för det lilla fallet. Där vattnet är mer stillastående har det frusit till is och vatten som skvätt på stenar och stockar har också frusit till is. Eftermiddagssolen har börjat närma sig horisonten och döljer sig bakom träden vid kanten av Nossan. Solstrålarna som letar sig genom det frostiga grenverket ger delarna som träffas ett varmt gult ljus. Mellan molnen på himlen uppenbarar sig en vackert klarblå himmel. Nossan är en tio mil lång å, som har sin källa vid Borgstena och sitt utlopp i Dättern, en vik i Vänern. Namnet Nossan betyder Smycke och är en av få vattendrag i Sverige som flyter mot norr. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,6

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Järnvägsbro i Nossebro

Järnvägsbro i Nossebro

Järnvägsbro i Nossebro

Den gamla järnvägsbron över Nossan i Nossebro byggdes ursprungligen av Västergötland Göteborgs Järnvägar, VGJ, och stod klar när järnvägen invigdes är 1900. 120 år senare fungerar den fortfarande som bro men nu för gående och cyklister. Bron överlevde med råge järnvägen, som las ner på 1960-talet. VGJ gick inledningsvis strålande men efter andra världskriget blev konkurrensen från privatbilismen allt svårare att hantera. SJ övertog alla smalspåriga järnvägar i slutet av 1940-talet men lyckades inte få någon ekonomi i Västgötabanan och den gick sitt öde till mötes. Det finns ytterligare en järnvägsbro i Nossebro från VGJs tid bara ett tiotal meter bort och den är också en del av promenadstråket, som går längs den gamla järnvägen. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/9,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)