Järnvägsbro i Nossebro

Järnvägsbro i Nossebro

Järnvägsbro i Nossebro

Den gamla järnvägsbron över Nossan i Nossebro byggdes ursprungligen av Västergötland Göteborgs Järnvägar, VGJ, och stod klar när järnvägen invigdes är 1900. 120 år senare fungerar den fortfarande som bro men nu för gående och cyklister. Bron överlevde med råge järnvägen, som las ner på 1960-talet. VGJ gick inledningsvis strålande men efter andra världskriget blev konkurrensen från privatbilismen allt svårare att hantera. SJ övertog alla smalspåriga järnvägar i slutet av 1940-talet men lyckades inte få någon ekonomi i Västgötabanan och den gick sitt öde till mötes. Det finns ytterligare en järnvägsbro i Nossebro från VGJs tid bara ett tiotal meter bort och den är också en del av promenadstråket, som går längs den gamla järnvägen. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/9,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Träkonstruktion i Nossan

Träkonstruktion i Nossan

Träkonstruktion i Nossan

Den östra bron över Nossan i Nossebro vilar på en träkonstruktion. Grova pålar går ner i marken under Nossan, som tillsammans med en konstruktion av träreglar håller uppe bron. Bron är öppen för både biltrafik och gående men den har bara en körbana så bilarna kan inte mötas på bron. Den är inte så trafikerade men en och annan bil tar vägen över träbron. Nossan flyter sakta fram och vattennivån har ökat den senaste tiden men inte i samma utsträckning som till exempel Säveån. Nossan är ungefär 100 kilometer lång och börjar i Borgstena, strax norr om Borås. Den rinner genom Borås, Herrljunga, Vårgårda, Essunga och Grästorp och rinner ut i en vik i Vänern. Nossan betyder smycke och är ett av få vattendrag i Sverige som rinner från söder mot norr. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Järnvägsbron i Nossebro

Järnvägsbron i Nossebro

Järnvägsbron i Nossebro

Det är snart femtio år sedan något tåg körde över den gamla järnvägsbron över Nossan i Nossebro. Numera används den som gångbro och utgör ett karaktäristiskt landmärke i Nossebro. Bron byggdes i slutet av 1800-talet i samband med tillkomsten av den smalspåriga järnvägen Västergötland-Göteborgs Järnvägar, VGJ, och invigdes samtidigt som järnvägen invigdes i januari år 1900. Bron är byggd i en för den tiden typisk stil och man kan se många liknande broar längs nerlagda järnvägar från den tiden. I bakgrunden kan man se den ljusgröna brandstationen med sitt höga torn, som används för att hänga upp brandslangar på tork. Vattnet i Nossan flyter stilla fram och snön som föll i början på veckan ligger kvar på ställen där solen inte kommit åt. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)