CM Coast vid Olidebron i Trollhättan

CM Coast vid Olidebron i Trollhättan

CM Coast vid Olidebron i Trollhättan

Lastfartyget CM Coast har slussat klart i Trollhättan och fortsätter färden genom Bergkanalen och håller precis på att passera gång- och cykelbron Olidebron. Fartyget ligger högt i vattnet men är lastad med stålcylindrar, som skall lossas i Kristinehamn. Stålcylindrarna är förmodligen skrymmande men inte speciellt tunga. Ljuset från den låga eftermiddagssolen skapar ett varmt ljus över bilden. CM Coast är registrerat i Liberia och i fören står ett par besättningsmän. Fartyget är 78,02 meter långt och 9,95 meter brett, vilket innebär att det finns gott om marginaler i dagens slussar i Trollhätte kanal. Här vid Olidebron vill Trafikverket bygga den nya slussleden i Trollhättan och därmed förstöra både fastigheter och delar av naturreservatet Älvrummet istället för att bygga i befintlig slussled. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Goliath och Kanalia vid Olidebron

Goliath och Kanalia vid Olidebron

Goliath och Kanalia vid Olidebron

Den blå bogserbåten Goliath drar den lika blå pråmen Kanalia genom Bergkanalen och håller precis på att passera gång- och cykelbron Olidebron. Ombord på Kanalia finns en låglastare med sexton hjulaxlar, som är lastad med en maskin av något slag. Bakom Kanalia går bogserbåten Luto och ser till att aktern på pråmen styrs på rätt sätt. Ekipaget kommer att fortsätta med sin last till Lidköpings hamn. Olidebron förbinder Åkerssjövägen med Kyrkbrovägen och invigdes hösten 2016. Bron har en unik konstruktion och är av typen dubbelklaffbro. Den byggdes på plats och bygget tog väldigt kort tid, det tog bara 9 månader att få den på plats och i bruk. När den byggdes ställdes krav på att den skulle smälta in i miljön, vara byggd i stål samt ha dubbelklaffar. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med 24-70 f/2,8, 1/800 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Kinne vid Olidebron

Kinne vid Olidebron

Kinne vid Olidebron

Lastfartyget Kinne är lastad med björkmassaved till pappersbruket i Grums och har precis slussat klart i Trollhättans fyra slussar. Fartyget fortsätter sedan i den sprängda Bergkanalen, som går genom centrala Trollhättan. Kinne passerar nu Olidebron, en gång- och cykelbro som går tvärs över trafikkanalen. Om Trafikverket får som dom vill kommer den nya slussleden i Trollhättan att vika av från Bergkanalen vid Olidebron och mynna i Göta älv strax norr om där de äldsta slusslederna mynnar i älven. Blir det så kommer flera fastigheter utplånas och delar av naturreservatet Älvrummet ödeläggas. Ett alternativ är att bygga i befintlig slussled, något som tyvärr Trafikverket inte varit intresserat av. Lastfartyget Kinne är registrerat i Nederländerna och är 89 meter lång och 13,35 meter bred. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)