Järnvägsbron i Trollhättan

Järnvägsbron i Trollhättan

Järnvägsbron i Trollhättan

Järnvägsbron i Trollhättan består egentligen av två broar, en lyftbro och en fast bro. Lyftbron består av fyra 40 meter höga betongpelare och är den enda av sitt slag i Sverige. Bron manövreras via kraftiga vajrar, som löper över linhjul i toppen av betongtornen. För att underlätta manövreringen finns flera motvikter. När bron är i sitt översta läge kan fartyg med en höjd upp till 27 meter passera under bron. Bron behöver inte öppnas hela vägen varje gång utan öppningshöjden kan anpassas efter fartyget. Bron står förankrad på ett djup av mellan 6 och 13 meter i älven. Fartyg som skall passera via Göta älv och Trollhätte Kanal måste passera genom farleden under den lyftbara järnvägsbron. Bron är tillverkad i Holland och den invigdes den 9 november 2001. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/14
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Uppochnervänd kran

Uppochnervänd kran

Uppochnervänd kran

Vid första anblick kanske det ser lite konstigt ut med den uppochnervända kranen men sedan noterar den uppmärksamme att konturen av kranen är lite svajig på sina ställen. Då om inte förr inser man att det är en spegelbild av kranen man ser och däcken längs kajen består inte av dubbla rader utan den nedersta raden med däck är också en spegelbild. Vattnet i Vänersborgs hamn är nästan spegelblankt men det finns tillräcklig med rörelse i vattnet för att avslöja spegelbilden. För dagen finns heller inga båtar i hamnen, som kan bidra till att avslöja verkligheten. Vänersborg hamn är en av hamnarna som ingår i Vänerhamn. Sedan 1974 har åretruntsjöfart i kommersiell form förekommit på Vänern då Trollhätte Kanal utökades samtidigt som slusskapaciteten förbättrades. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/6,3
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Inloppet till Vänersborgs hamn

Inloppet till Vänersborgs hamn

Inloppet till Vänersborgs hamn

Inloppet till Vänersborgs hamn är för dagen helt tomt på lastfartyg och småbåtshamnen intill ligger helt öde. Om någon månad kommer det att vara liv och rörelse i småbåtshamnen när årets båtsäsong drar igång. I genomsnitt passerar ungefär två lastfartyg per dag inloppet till Vänersborgs hamn. Resan söderut fortsätter via Göta Älv och slussarna i Trollhättan och slutligen ut i Kattegatt vid Göteborg. Längst ut till höger kan man se vänersborgarnas älskade park Skräckleparken eller Skräcklan, som parken också kallas. Skräcklan var i början av Vänersborgs historia rena vildmarken men planteringar och en strandpromenad anlades i början av 1900-talet. För dagen visar Vänern upp en nästan spegelblank vattenyta men himlen ser lite mer hotfull ut. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)