Gamla tegelväggar

Gamla tegelväggar

Gamla tegelväggar

De flesta byggnaderna vid Nääs fabriker tillkom under mitten av 1800-talet då textilindustrin blomstrade. Ägarna till fabriken ordnade med olika förmåner för dom anställda bland annat bostäder till en förmånlig kostnad. På 1860-talet inträffade den dittills största krisen inom bomullsindustrin. När Johan Theodor dog 1895 tog hans son Volrath över och till skillnad från sin far insåg han att det var nödvändigt att förändra och modernisera fabriken. Äldre maskiner ersattes och en kraftstation byggdes för att förse Nääs fabriker med nödvändig elektricitet. Volrath uppförde en ny spinneribyggnad, Mellersta Fabriken, som stod klar 1898. Gamla Nedre Fabriken gjordes samtidigt om till ett färgeri eftersom efterfrågan på färgat garn hela tiden ökat. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 400 f/2,8 II, 1/80 s och f/4,5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)

Tegelvägg i Tollered

Tegelvägg i Tollered

Tegelvägg i Tollered

Johan Theodor Berg var viktig för uppbyggnaden och driften av fabriken vid Nääs. Brukssamhället i Tollered började växa fram i mitten av 1800-talet och arbetarna erbjöds bostäder. Familjen Berg lär ha varit måna om arbetarna på Nääs fabriker även om själva arbetsmiljön med damm, buller och långa arbetsdagar var dålig. Trots en inte särskilt hög lön verkade det som arbetarna trivdes. Man fick dock fri bostad, ved, ett potatisland och en gris att föda upp varje år. Fabriken ordnade också med skola och fri sjukvård. Fabriken ordnade med en handelsbod där arbetarna kunde handla ”på bok” tills lönen kom. De rödbruna och ibland mörkare tegelstenarna är karaktäristiska för byggnaderna på Nääs fabriker. På bilden syns en av byggnaderna i anslutning till kraftverket i Tollered. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 200 f/2,8 II, 1/60 s och f/4,5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)

Dörr vid Nääs fabriker

Dörr vid Nääs fabriker

Dörr vid Nääs fabriker

Nääs fabriker har en anrik historia som egentligen börjar så tidigt som 1773. Då föddes nämligen grundaren Peter Wilhelm Berg i Helsingborg. Peter var reda som barn driftig och efter att ha blivit föräldralös vandrade Peter till Göteborg. Han blev efterhand en företagsam handelsman och blev efter Napoleonkriget en förmögen man. Han flyttade därefter till Nääs slott med sin familj 1824. Vid den här tiden hade den mekaniska vävstolen uppfunnits som möjliggjorde tillverkningen av importerad bomull. Med hjälp av sin son Johan lät han bygga den första fabriksanläggningen i Tollered 1883. Byggnaderna byggdes i för den tiden det ovanliga materialet tegel, som kom från det egna tegelbruket på Nääs. Än idag kan vi se alla dessa vackra tegelbyggnader vid Nääs fabriker. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/2,8
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)