Rubyn i Trollhättan

Rubyn i Trollhättan

Rubyn i Trollhättan

Det nästan 80 meter långa lastfartyget Rubyn har precis lyfts upp 32 meter i de fyra slussarna i Trollhättan och fortsätter nu längs Trollhätte kanal i centrala Trollhättan för vidare färd över Vänern. Höstsolen närmar sig horisonten och bäddar in husen längs kanalen i ett varmt ljus. Dom som bor på Österlånggatan har första parkett och kan nästan se in i styrhytten på förbipasserande fartyg. Det är fantastiskt att farleden kan gå så centralt och bara några meter från flanörer på promenadstråken längs kanalen. Nuvarande slussled stod klar 1916 och börjar närma sig sitt slut. Idag är planeringen igång för fullt för en ny slussled med planerad start 2025/26 med större slussar för att möta behovet av den ökande mängden gods från Västerhavet till hamnarna runt Vänern. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/3,5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

1800 års slussled i Trollhättan

1800 års slussled i Trollhättan

1800 års slussled i Trollhättan

De översta slusstrapporna i 1800 års slussled omges av vackra höstfärger. Efter flera misslyckade försök under 1700-talet stod slussleden klar 1800. Fartyg med en lastförmåga på 140 ton kunde nu passera genom slussarna. Arbetet med 1800 års slussled påbörjades 1794 under ledning av Erik Nordewall och utfördes med enkla redskap men med en stor arbetsstyrka av både människor och djur. Under vissa perioder arbetade upp till 900 militärer med kanalen plus hundratals specialarbetare av olika slag. Efter drygt fem års arbete kunde äntligen det första fartyget passera den 14 augusti år 1800. Den gamla drömmen om en farled mellan Vänern och Västerhavet var därmed äntligen förverkligad. Totalt behövdes åtta slussar för att ta sig förbi vattenfallen i Trollhättan med sin fallhöjd på 32 meter. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/3,5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Sofia i Trollhättan

Sofia i Trollhättan

Sofia i Trollhättan

Lastfartyget Sofia har lossat sin last i Lidköping och är nu på väg att passera Klaffbron i Trollhättan för att slussa sig ner till samma nivå som Västerhavet. Därefter väntar en seglats till Bremen i Tyskland. I bakgrunden har precis järnvägsbron i Trollhättan återtagit sitt normalläge och tågen kan åter passera över den vältrafikerade bron. Lyftbron är den enda av sitt slag i Sverige. Bron består av fyra betongtorn och ett lyftsystem med en enorm motvikt, som via linor löper över linhjul i toppen av betongtornen. Sofia är bland de mindre lastbåtarna som trafikerar Göta älv och Vänern med sina knappa 72 meters längd och 11,5 meters bredd. Fartyget byggdes redan 1986 och har hunnit varit med om en hel del vilket bucklorna i fören vittnar om. Hon har också hunnit med att vara man under namnet Walker. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)