Ett gult lusthus

Ett gult lusthus

Ett gult lusthus

Det gula lusthuset med sina vita fönster ligger lummigt inbäddat i naturen på en liten höjd vid Ronnums herrgård i Vargön. Det var bröderna Karl och Verner Ericsson på Ronnum som startade det blivande storföretaget Wargöns AB ett kort stycke från herrgården. Ett lusthus är en liten byggnad som uppförts i en trädgård eller park och är avsett för en mer tillfällig vistelse eller rekreation. Lusthusens historia hör ihop med trädgårdskonstens utveckling. Under 1700-talets senare del blev engelska parker och romantikens trädgårdar mycket populära. Trädgårdarna anlades med slingrande gångar, dammar, små valvbroar och lusthus. Idag är det åttakantiga lusthuset med en toppig takform det mest populära och kan ses i många trädgårdar. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ronnums herrgård

Ronnums herrgård

Ronnums herrgård

Ronnums herrgård ligger bara ett stenkast från det nu nedlagda pappersbruket i Vargön. Herrgården ligger på östra sidan av Göta älv och tre kilometer från Vänerns utflöde i Göta älv. Ibland stavas namnet Rånnum och det är också ett äldre namn på tätorten Vargön. Herrgårdens historia är starkt förknippat med Vargön. 1847 köpte Nils Ericsson Ronnum och han lät bygga en cementfabrik för tillverkning av cement till slussbyggena i Trollhättan. Bröderna Karl och Verner Ericsson anlade senare ett träsliperi på platsen för cementfabriken. Träsliperiet kom att bli starten på det som sedan skulle utvecklas till storföretaget Wargöns AB, som bland annat bestod av det nu nedlagda pappersbruket samt tillverkning av ferrolegeringar, det som idag heter Vargöns Alloys. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Viloplats i betongruinen

Viloplats i betongruinen

Viloplats i betongruinen

En kort paus i en vilstol kan vara skönt. Pappersbruket i Vargön las ner 2008 men trots det så förekommer en del aktivitet i betongruinen. Kort efter nedläggningen lät dåvarande ägaren Holmens AB riva fabriksbyggnaden lite sådär. Kvar lämnade man tusentals kubikmeter armerade betong, något som måste skett med ansvariga i Vänersborgs kommuns fulla godkännande. Nästan femton år senare står betongruinen fortfarande kvar, möjligen något mer färgglad. Alla kala betongytor i betongruinen har lockat lokala och mer avlägsna förmågor att smycka de kala grå ytorna med allsköns färgglad graffiti. Kvalitén på utsmyckningen varierar dock stort. De som ägnar sig åt geocaching har också funnit betongruinen användbar. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)