CM Coast i Vassbotten

CM Coast i Vassbotten

CM Coast i Vassbotten

Lastfartyget CM Coast har precis passerat Gropbron i Vänersborg och fortsätter nu genom vänerviken Vassbotten. Solen håller på att gå ner och de sista solstrålarna skänker ett varmt ljus över landskapet och vissa delar av fartyget får en gyllene ton av de låga solstrålarna. I slutet av Vassbotten har tidigare väntat passage av järnvägsbron, som också kallades Tyska bron på grund av sitt ursprung, men nu är bron borta på grund av att Trafikverket fullständigt misskött underhållet av bron. I början av 2023 upptäcktes allvarliga brister på bron och järnvägstrafiken ställdes in men som tur var kunde bron ställas i öppet läge och därmed hindrades inte den så viktiga vänersjöfarten. Det ryktas att en ny järnvägsbro skall vara på plats i slutet av 2024 men när Trafikverket är inblandat finns inga garantier. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/320 s och f/4,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

CM Coast vid Gropbron i Vänersborg

CM Coast vid Gropbron i Vänersborg

CM Coast vid Gropbron i Vänersborg

Klockan har nästan hunnit bli nio på kvällen när lastfartyget CM Coast passerar Gropbron i Vänersborg. Dagens sista solstrålar kastar ett varm ljus över allt dom träffar men det låga ljuset gör att mycket hamnar i skugga. Fartyget är på väg till Kristinehamn med stålcylindrar och har precis klarat av den sista slussen i Trollhätten kanal, Brinkebergskulles sluss. Mellan Göta älv i öster och Vänerviken Vassbotten går den grävda kanalen Karls grav och i den kanalen ligger Brinkebergskulles sluss. Det har funnits många broar över Karls grav där kanalen mynnar ut i Vassbotten. Den nuvarande bron är en dubbelklaffbro som stod klar hösten 1966 och ligger något närmare Vassbotten än dom tidigare broarna. Brolängden inklusive landfästena är nästan 90 meter. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/320 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)