Solnedgång över Mjörn i vinterskrud

Solnedgång över Mjörn i vinterskrud

Solnedgång över Mjörn i vinterskrud

Solen håller på att gå ner bortanför Lövekulle och gömmer sig bakom ett moln. Det varma ljuset från de sena solstrålarna lockar fram en vacker och färgsprakande vinterhimmel. Några minuter senare har solskivan försvunnit ner under horisonten och det blir snabbt både mörkare och kallare. Det ligger snö ovanpå Mjörns förrädiska is och närmast land har isen brutits upp i isflak. Några kala träd längs ut på Playa Mjörn avtecknar sig som svarta trådmodeller. Inga tvåbenta varelser mer än några orädda kanadagäss har valt att besöka den osäkra isen. Lövekulle är den västligaste delen av Alingsås men fram till 2010 var Lövekulle en separat småort innan den växte ihop med Alingsås. Lövekulle är kanske mest känt för sin camping och badplats. Här finns fler bilder på kvälls- och nattbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/800 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Snöklädd grind

Snöklädd grind

Snöklädd grind

Grinden in till en av koloniträdgårdarna i Nolhaga är vackert beklädd med nyfallen snö. Aktiviteten i Nolhaga koloniträdgårdar är så här års ganska låg och ägarna till koloniträdgårdarna inväntar förväntansfullt våren. Under de varmare årstiden är aktiviteten desto större och vintern erbjuder välförtjänt vila för flitiga kolonister. Koloniområdet i Nolhaga har funnits sedan 1944 och tillkom delvis som ett led i folkhushållningen i skuggan av andra världskriget. Inledningsvis arrenderade kolonisterna själva sin lott men Nolhaga koloniförening övertog så småningom arrendet. Området ägs idag av Alingsås kommun och föreningen arrenderar området. Innehavarna av en kolonilott är alla medlemmar i föreningen och måste bo i Alingsås kommun.  Idag finns 169 kolonilotter i Nolhaga. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Två träd på åkerholme

Två träd på åkerholme

Två träd på åkerholme

Två kala träd på en åkerholme avtecknar sig mot en mulen vinterhimmel. Det ligger några centimeter snö på marken men inte tillräckligt för att helt dölja vad som finns under snön. En åkerholme är ett mindre område naturmark som omges av kultiverad mark i någon form. Definitionsmässigt skall arealen på holmen vara högst 0,5 hektar och omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Åkerholmarna bidrar till ett levande landskap och ger en betydligt mer dynamiska och harmonisk landskapsbild än bara stora öppna fält. Holmarna är också uppskattade av viltet där dom både får skydd och mat. Ur ett strikt brukarperspektiv innebär holmarna kanske en viss tidsspillan vid arbete på åkern och även en viss förlust av odlingsareal. De flesta är nog överens att fördelarna kraftigt överväger nackdelarna. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)