Tunhems ekhagar

Tunhems ekhagar

Tunhems ekhagar

Tunhems ekhagar är ett gammalt kulturlandskap vid foten av Hunneberg. Här har landskapet sett nästan likadant ut sedan slutet av 1700-talet. Ekarna i reservatet är boplats för läderbaggar och många rödlistade trädlevande lavar. Markerna vid Tunhem bär spår av fornlämningar från järnåldern och lämningarna vittnar om att odlingsmarkerna använts under mycket lång tid. I området finns också två olika gravfält med ett stort antal fornlämningar, som högar, stensättningar, två domarringar och flera resta stenar. Naturbetesmarken med flera många hundra år gamla ekar ger landskapet sin speciella karaktär. I området finns också en gammal prästgård med 14 olika byggnader, där delar av prästgården är från 1722. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/7,1