Två träd på åkerholme

Två träd på åkerholme

Två träd på åkerholme

Två kala träd på en åkerholme avtecknar sig mot en mulen vinterhimmel. Det ligger några centimeter snö på marken men inte tillräckligt för att helt dölja vad som finns under snön. En åkerholme är ett mindre område naturmark som omges av kultiverad mark i någon form. Definitionsmässigt skall arealen på holmen vara högst 0,5 hektar och omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Åkerholmarna bidrar till ett levande landskap och ger en betydligt mer dynamiska och harmonisk landskapsbild än bara stora öppna fält. Holmarna är också uppskattade av viltet där dom både får skydd och mat. Ur ett strikt brukarperspektiv innebär holmarna kanske en viss tidsspillan vid arbete på åkern och även en viss förlust av odlingsareal. De flesta är nog överens att fördelarna kraftigt överväger nackdelarna. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/10