Tyska bron i Vänersborg

Tyska bron i Vänersborg

Tyska bron i Vänersborg

Järnvägsbron eller som den också kallas Tyska bron håller på att fällas ner efter att den öppnats för några fritidsbåtar en högsommardag. Bron möjliggör passage av järnvägstrafik över Trollhätte kanal och utgör den södra begränsningen till Vänersborgs hamn. Under sommarmånaderna kan det bli många broöppningar när alla fritidsbåtar skall passera på sin färd till eller från Vänern. Tvärs över Vassbotten från järnvägsbron sett ligger Vänersborgs Marina och Gästhamn och under sommaren är den välbesökt av både svenska och utländska båtar. Den vackra bron är över 100 år gammal och har fungerat klanderfritt under åren men dess tekniska livslängd är i princip passerad. En ny bro är under utredning men i dagsläget är tidsschemat oklart. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/10