Vågbrytare vid Grönviks gästhamn

Vågbrytare vid Grönviks gästhamn

Vågbrytare vid Grönviks gästhamn

Grönviks gästhamn vid Ursands fritidsområde omgärdas av ett par vågrytare i sten med en stenkummel längs ut. En kummel är ett sjömärke, vanligtvis obelyst och bestående av ett vitmålat stenröse. Den traditionella kummeln är numera oftast ersatt av mer anonyma betongklumpar eller stora vita skyltar. En kummel har inte någon officiell funktion men underlättar navigering i synnerhet vid dålig sikt. Kummeln hör till de äldsta sjömärken i Norden och finns omnämnda redan i sagor från vikingatiden. Grönviks gästhamn ligger strax söder om fyren och hamnen är av förklarliga skäl ganska tom under vintern. Vågbrytarna skapar ett lugnt vattenklimat i hamnen och hindrar tillträde till Vänerns mer våldsamma vågor. Ett stenkast från gästhamnen ligger Ursands camping. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/10