Valån i Risveden

Valån i Risveden

Valån i Risveden

I början på 1900-talet avverkades stora mängder skog runt Valsjön i Risveden. 1899 byggdes Johan Andrén från Göteborg en såg vid Valsjöns utlopp. För att transportera stockarna ner till Anten byggde man en flottningsränna av plank från Valsjöns utlopp och utmed Valån. Man byggde också ett dämme vid sjöns utlopp för att effektivt kunna utnyttja vattnet till flottningen. Rännan hade en fallhöjd på cirka 40 meter, var cirka en meter bred och i den flottade man sågat virke till Antens station. Valån börjar vid Valsjön och rinner ut i sjön Åsjön, som förbinder sjöarna Anten och Mjörn. Efter timret hade flottats ner till Åsjön transporterades det med den nybyggda smalspåriga järnvägen Västergötland Göteborgs Järnvägar, VGJ, från Antens station till Göteborg för vidare transport på fartyg. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/3,5