Världens åttonde underverk

Världens åttonde underverk

Världens åttonde underverk

1800-års slussled i Trollhättan har byggts genom att med enkla verktyg ta sig djup ner i urberget. Under 1700-talet gjordes flera försök att bygga en sluss i Trollhättan och både Polhem, Ekeblad och Elvius gjorde försök, som dessvärre misslyckades. Kanalfrågan fortsatte dock att vara aktuell och strax före Gustav III:s död hade flera försök gjorts. Valet föll slutligen på brukspatron Peter Bagge, direktör W Chalmers och von Platen att bygga slussleden. Efter sex års byggande stod år 1800 den första slussleden klar i Trollhättan och den betraktades då av många som världens åttonde underverk. När Göta Kanal stod klar 1832 var slussarna i Trollhättan för små i förhållande till Göta Kanal. 1844 års slussled löste det problemet med sina större slussar. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/5,6