Vattenreglering i Vargön

Vattenreglering i Vargön

Vattenreglering i Vargön

Vattnet strömmar ut med hög hastighet från två av dammluckorna vid Vargöns vattenkraftverk. Det skummar rejält i vattnet när vattenmassorna forsar fram i Göta älv. Vattenkraftverket i Vargön ligger cirka tre kilometer nedströms om Vänern och har en fallhöjd på 4-5,2 meter beroende på Vänerns vattennivå. Hela Vänerns vattennivå regleras i Vargön och nu behöver nivån uppenbarligen sänkas. Kraftverket började byggas 1930 och var färdigbyggt 1934 då det invigdes av konung Gustav V. Vattenfall äger och driver de fyra vattenkraftverken i Göta älv: Vargön, Hojum, Olidan och Lilla Edet. På andra sidan Göta älv ligger smältverket Vargöns Alloys AB och tidigare låg även Holmens pappersbruk här. Båda industrierna ingick ursprungligen i samma bolag, Wargön. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/14