Vindpinad tall

Vindpinad tall

Vindpinad tall

Den vindpinade lilla tallen tycks växa upp direkt ur berget men rötterna har trängt ner i en liten spricka i berget och där funnit tillräckligt med jord för att överleva. En gång förde vinden ett litet tallfrö hit, som fastnade i den lilla bergssprickan. Fröet slog rot och den lilla jorden som samlats i sprickan räckte till för att ge näring åt fröet. Undan för undan växte fröet och en ung tall reste sig ur berget. En stam av tallen växer parallellt med berget medan den andra växer i 45 graders vinkel mot berget. Tallen växer bara någon enstaka meter från Mjörns vatten och vinden kommer åt friskt när det blåser. Tallen har fått känna av många kalla vindar under sin livstid. För dagen blåser det kuling men i viken Stora Sörvik är det lite lugnare, lite längre ut på Mjörn går det vita gäss på vågorna. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/7,1