Vintermiljö vid Säveån

Vintermiljö vid Säveån

Vintermiljö vid Säveån

Säveån har fått ett vitt täcke av snö ovanpå lagret med is. Träden längs Säveån har blivit nästan helt vita och de är nästan bara stammarna och de grövsta grenarna som inte fått ett lager med rimfrost. Ett kort stycke längre nedströms övergår Säveån i ett litet fall men nu har även det frusit till is. Säveån är cirka 130 kilometer lång inklusive källflödena. Ån rinner ur sjön Säven mellan Borås och Vårgårda men den finns också uppströms Säven vid Vänga där två flöden förenas i Vänga damm. Den rinner genom Vårgårda tätord, vidare genom Alingsås och mynnar i sjön Mjörn. Vattnet flyter genom den långsmala sjön Sävelången och vidare till Floda. Den passerar Stenkullen och Lerum för att mynna ut i sjön Aspen. Därefter passerar ån Sävedalen för att mynna ut i Göta älv vid Göteborgs hamn. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/5,6