Wargöns ABs kontorsbyggnad

Wargöns ABs kontorsbyggnad

Wargöns ABs kontorsbyggnad

Den en gång så pampiga och ståtliga kontorsbyggnaden hos pappersbruket Wargöns AB ligger idag i ruiner. Efter ha fullständigt missköts efter brukets nedläggning 2008 tyckte någon att det var en bra idé att sätta eld på byggnaden 2020. Sedan dess har byggnaden stått utan tak och exponerad för både väder och vind. Helt nyligen har det rensats sly runt byggnaden men det är oklart vad tanken är med det. Det verkar tyvärr vara mer eller mindre utsiktslöst att försöka rädda den vackra tegelbyggnaden. Pappersbruket startades ursprungligen 1872 och var en gång ett av norra Europas största skogsindustriföretag. Siste ägaren till bruket Holmens AB beslöt lägga ner bruket 2008 och kort därefter revs lite halvhjärtat fabriksbyggnaderna men kontorsbyggnaden lämnade man orörd. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/6,3