Weeping girls/Silent Howlers

Weeping girls/Silent Howlers

Weeping girls/Silent Howlers

Den brittiska konstnären Laura Ford har skapat skulpturgruppen Weeping girls/Silent Howlers, som återfinns på baksidan av Hotell Hehrne på Restad Gård. På bildens syns två av de tre skulpturerna som ingår i konstverket. Skulpturerna står lite undanskymda så man får ha ögonen med sig men letar man bakom hotellet och alldeles där slänten börjar hittar man dom. Laura Ford är känd för sina skulpturer och installationer. Konstnärens verk utforskar teman som barnslighet, skräck och det undermedvetna. Skulpturgruppen Weeping girls/Silent Howlers har tidigare varit utställd på Akershus Festning i Oslo 2016 och på Pilane under 2019. Från och med 2022 finns skulpturgruppen att beskåda i Skulpturparken på Restad Gård i Vänersborg. Här finns bilder på fler kulturarrangemang.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/6,3