Wilson Loviisa i Trollhättan

Wilson Loviisa i Trollhättan

Wilson Loviisa i Trollhättan

Det 80 meter långa lastfartyget Wilson Loviisa glider sakta fram genom den sprängda Bergskanalen i Trollhättan. Fartyget har precis passerat den uppfällda Olidebro och fortsätter mot nästa bro, som är Klaffbron. Till vänster kan man se Nohabs gamla svängbro över kanalen, som tidigare användes för olika spårbundna transporter mellan Nohab och kanalöarna. Det är en helt unik konstruktion med ett stödben som löper längs en räls i botten på kanalen. I fören på fartyget kan man se det tidigare namnet på fartyget, RMS Goole, som idag övermålat. Många anser att det definitivt inte för med sig tur att byta namn på en båt men när det gäller mer kommersiella fartyg verkar de byta namn väldigt ofta. Namnbytet verkar ske i samband med att fartyget byter ägare och därmed ingår i en annan flotta. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/5,6