350 miljoner år gammal

350 miljoner år gammal

350 miljoner år gammal

De gigantiska gröna stammarna hör till några ormbunkar, som kantade grusvägen en bit från Brobacka, strax väster om Alingsås. De gröna nästan en meter höga ormbunkarna bildade en tät skog, om än i miniatyr, där som stod tätt bredvid varandra längs vägkanten. Ormbunksväxter har väldigt stabila stammar eftersom dom har både inre stöd och kärlsträngar. Tack vare stabila stammar och möjlighet till effektiv vattentransport kan ormbunksväxterna bli väldigt stora och höga. Ormbunkar är mycket gamla växter och har funnits på jorden i över 350 miljoner år! Under 100 miljoner år dominerade ormbunksväxterna växtlivet på land. Ormbunksväxter förökar sig med sporer, som finns på undersidan av bladen i sporgömmen. Bilden togs med manuell exponering och upplättningsblixt direkt på kameran. Bländare 13 ger skärpa åt den främre stammen medan den högra får en effektfull oskärpa. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 100 f/2,8 Macro, 1/60 s och f/13