Digitalis

Digitalis

Digitalis

Ordet digitalis för onekligen tankarna osökt till något högteknologiskt digitalt fenomen. I detta fallet handlar det om något helt annat. Fingerborgsblomman, Digitalis purpurea, är en mycket giftig växt som innehåller glykosider, som är den aktiva substansen i olika hjärtmediciner inom läkemedelsindustrin och som många gånger benämns just Digitalis. Det är svårt att förväxla fingerborgsblomman med sina karaktäristiska purpurröda, vita eller rosa upp till fem centimeter långa rörlika blommor. Fingerborgsblomman är en växt som kan bli upp till en meter hög och blomman har en förhållandevis vek stjälk med många blommor vilket gör att den är svårfotograferad då det i princip krävs vindstilla för att få till en bra bild med det korta skärpedjup ett macroobjektiv ger. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 1600 med EF 100 f/2,8 Macro, 1/125 s och f/11