Fokuserade norrmän

140720

Fokuserade norrmän

Norges lag Game on håller på att lösa uppgifterna på den tredje stationen vid det Nordiska Mästerskapet för Golden Retriever 2014 i Ånnaboda. En av förarna har sin hund ute på arbete medan de två övriga fokuserat följer händelseförloppet. På den här stationen skall först två hundar hämta in var sin lång enkelmarkering där den ena faller nedanför ett bergslänt i högerkanten medan den andra faller längre ut i djupled uppe på höjden. Därefter skall den tredje hunden i laget dirigeras till en apport på ungefär samma djup som den apporten som faller på höjden och något till höger om en tänkt mittlinje. Första delen av terrängen är myrmark som därefter övergår i ljungbevuxen mark där höjden börjar. Här finns fler bilder från NM för Golden Retriever 140718.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/4,5