Gamla hästskor

Gamla hästskor

Gamla hästskor

En tidig men intensiv vårsol gör att dom rostiga hästskorna syns extra tydligt mot den mossbevuxna marken. Hästskorna har plockats fram och lagt på plats av någon som ville att dom skulle synas bättre än där dom låg. Förmodligen har dom legat i det förfallna uthuset eller i någon annan byggnad där dom inte kom till sin rätt. Hästskorna tyder på att marken på ödetorpet Valås har säkert brukats med häst och man hittar också gamla rostiga redskap, som säkert dragits av en häst. Ett par gamla enkla plogar och några harvar ser ut att ha passat bra bakom en duktig fyrbent dragare. Markerna runt omkring ödetorpet ger också intrycket att man brukat marken för att odla det viktigaste. Idag är det som en gång varit åkermark igenvuxet och torpet har förfallit men det är inte så konstigt eftersom torpet stått öde från 1982. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/6,3